Wszelkie choroby, które są przyczyną dolegliwości bólowych w obrębie kości i stawów, zwykło się określać mianem reumatyzmu. Jednak z medycznego punktu widzenia nie jest to określenie poprawne. Chorób