Lamblioza jest częstą chorobą pasożytniczą. Występuje ona głównie u dzieci w wieku przedszkolnym oraz u osób dorosłych, nieprzestrzegających podstawowych zasad higieny. Narażone są na nią także osoby utrzymujące