Stan zapalny tarczycy pojawia się w wyniku zakażenia bakteriami lub wirusami. Najczęściej jednak jest efektem choroby Hashimoto.