Pozorny brak, albo występowanie mało charakterystycznych objawów może spowodować, że początkowo niedoczynność tarczycy występuje w formie utajonej.